Reisverzekering

Een annulatie- en/of bijstandsverzekering is niet standaard inbegrepen in onze reizen. We benadrukken echter het belang van een degelijke verzekering: reizigers die niet verzekerd zijn, zijn volledig zelf verantwoordelijk voor kosten en problemen bij opname, behandeling, repatriëring, gevallen van overmacht, … Zeker voor de Verenigde Staten waar ziekenhuiskosten en medische kosten zeer hoog kunnen oplopen, is een verzekering noodzakelijk. De gratis aangeboden verzekering van mutualiteiten is voor de Verenigde Staten nooit voldoende.

Het is steeds de verantwoordelijkheid van de reiziger om een passende annulatie-en/of bijstandsverzekering af te sluiten. Indien je zelf over een verzekering beschikt, stem dan goed met je makelaar/ bank de voorwaarden af. Indien je dat wenst, kan Wild Alaska je een passend voorstel tot verzekering doen via onze partner-makelaar. Polissen en premies worden op maat berekend, naargelang de voordeligste formule voor jullie reis. Op aanvraag bezorgen we jullie meer informatie.